Turkish
English

ÇİMENTO

Çimento Gemisi ÇİMENTO SATIŞI

İhraç kayıtlı her türlü çimento satışı.

ÇİMENTO NASIL ÜRETİLİR

ÇİMENTO
: Su ile karıştırıldığında hidratasyon reaksiyonları ve prosesler nedeniyle priz alıp sertleşen bir hamur oluşturan, sertleşme sonrası suyun altında bile dayanımını ve kararlığını koruyan, inorganik ve ince öğütülmüş hidrolik bağlayıcıdır. Esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Hidrolik bağlayıcı maddeler, su ile reaksiyonu sonucu sert bir kütle oluşturduktan sonra su içersinde dağılmayan, sertliğini ve mukavemetini muhafaza eden veya artıran bağlayıcı maddelerdir.

 

ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ

TS-EN 197-1
TS 19 / TS 21
Kullanım Alanı
CEM I
Genel Kullanım
CEM I
BEYAZ
BPÇ-85
Üstün kaliteli beyaz çimento:
Genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar için, minimum %85 beyazlık oranı
CEM II
BEYAZ
PKÇ
Katkılı beyaz çimento:
Genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar için, minimum %80 beyazlık oranı
CEM II
PKÇ
Genel olarak katkılı çimentoların kullanıldığı ve daha yüksek dayanım gerektiren alanlarda, menfez boru yapımında, özel proje betonlarında ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.
CEM II/B-S 42,5 N
PCÇ/B 42,5
Genel olarak katkılı çimentoların kullanıldığı ve daha yüksek dayanım gerektiren alanlarda, menfez boru yapımında, özel proje betonlarında ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.
CEM III
Cüruflu Çimento:
Kıyı ve liman inşaatları,açık deniz yapıları, atık su tesisleri, temel kazıkları, su kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.
CEM III/A 42,5 N
Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları, atık su tesisleri, temel kazıkları, su kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.
CEM IV
PZÇ
Genel olarak baraj, sıva ve duvar harcı, su kanaletleri, arıtma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.
CEM V
KZÇ
Genel olarak baraj, sıva ve duvar harcı, su kanaletleri, arıtma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.
SDÇ (TS 10157)
Sülfatlı saha ve deniz suyu tesirinde kalan bölgelerdeki inşaatlarda, su altı, köprü, baraj ve liman temel inşaatlarında, istinat duvarları inşaatlarında kulanılır.
ÖZEL ÇİMENTO TİPLERİ
Müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilen çeşitli çimento tipleri:
Marmaray su altı tüp tünelinde kullanılan çimento, petrol çimentosu vb.
CEM I BEYAZ:

Özel nitelikli kil (profillit, kaolen) ile kireç taşının karıştırılması ile elde edilen beyaz klinkerin alçı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen beyaz çimento dekoratif amaçlı olarak üretilen bir hidrolik bağlayıcıdır. Tüm dünyada iddialı mimari yapılarda, fayans, seramik gibi elemanların birleştirilmesinde kullanılan bir çimento tipidir.
Adana Çimento tarafından 1998 yılında, fabrika personelinin çalışmaları neticesinde beyaz klinker ve çimento üretimine başlanmıştır. 2006 yılında alınan bir yatırım kararı ile 3 numaralı döner fırında 16.5 Milyon Euro tutarında bir harcama sonucunda mevcut 90,000 ton/yıl olan üretim kapasitesi 300,000 ton/yıl'a, ürünün önemli bir ölçütü olan beyazlık derecesi %85'e çıkarılmıştır. Yeni tesisin 2009 yılının ilk çeyreğinde üretime başlaması ile bugün Adana Çimento, beyaz çimento konusunda dünya çapında söz sahibi bir Şirket olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

CEM II BEYAZ:

Çeşitli oranlarda kireç taşının öğütme safhasında da beyaz klinkere eklenmesi suretiyle elde edilen ve beyazlık oranı %75'in üzerinde olan katkılı beyaz çimento tipidir.

CEM III CÜRUFLU ÇİMENTO:

Metalurji tesislerinin atık madde sınıfında ürettiği yüksek fırın cürufu, kendi başına hidrolik bağlayıcı özelliğe sahip olması nedeniyle çimento üretiminde katkı olarak kullanılabilmektedir. 1977 yılında, İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın ürettiği yüksek fırın cürufunu çimento üretiminde değerlendirmek üzere kurulan İskenderun Çimento Öğütme Tesisi, 2007 yılında Adana Çimento tarafından satın alınarak cüruflu çimentoda söz sahibi olunmuştur.
Yapısı nedeniyle kimyasal ataklara karşı yüksek direnç gösteren, düşük hidratasyon ısısına sahip, uzun vadede CEM I Portland çimentosundan daha dayanıklı olduğu bilinen cüruflu çimento, baraj, liman, arıtma tesisi, sulama kanalı, köprü ve daha pek çok projede kullanılabilmekte ve ekonomik olması nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca çok daha az klinker kullanımı gerektiren bu ürün, bugünün şartlarında çevreye en az zararı olan çimento tipidir.
İsdemir sahasının içinde devreye giren İskenderun II tesisi ile bugün Adana Çimento'nun cüruflu çimento üretim kapasitesi yıllık 2 milyon tondur.

ÖĞÜTÜLMÜŞ CÜRUF:

Yüksek fırın cürufu (Granulated Blast Furnace Slag, GBFS) çeşitli metalurji tesislerinden elde edilen atık madde gruplarından biridir. Ham demir üretiminde yüksek fırın cürufu, daha hafif olmasından dolayı ham demirin üzerinde kalır ve demir filiz gangı, kok ve kireçtaşının yanması sonrasında 1,400 ila 1,600 derecede oluşur.
Zor öğünen bir madde olan cüruf, Adana Çimento'nun İskenderun'da bulunan iki tesisinde ve Bolu Çimento'nun Ereğli'de bulunan tesisinde işlenerek hazır beton ve çimento katkısı olarak kullanılabilmektedir.
Sitemiz En iyi İnternet Explorer ve Firefox Tarayıcılarında 1024x768 Çözünürlükte Görüntülenmektedir.